II etap projektu Fundacji BOŚ „Zdrowo jem, więcej wiem!”

II etap projektu Fundacji BOŚ „Zdrowo jem, więcej wiem!”

Podczas realizacji I etapu projektu dzieci poznały Piramidę Zdrowia. Sposobem na utrwalenie wiadomości z zakresu zasad zdrowego odżywiania było wykonanie rysunku lub pracy plastyczno–technicznej.

Dzieci mogły pracować indywidualnie, w parach lub grupach. Praca mogła być wykonana dowolną techniką z wybranych materiałów. Wszyscy mogli korzystać z pomocy rodziców, jeśli prace były wykonywane w domu lub z pomocy nauczyciela, kiedy prace były wykonywane w szkole.

Drogą głosowania przeprowadzono wybór najładniejszej Piramidy, każdy uczeń mógł oddać tylko jeden głos.

Konkurs wygrała uczennica kl. II SPU Gabriela Szczęch. Serdecznie gratulujemy.