Klasy I-III SP zrealizowały III etap projektu organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pt. „Źródło życia i zdrowia- woda!”.

Klasy I-III SP zrealizowały III etap projektu organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pt. „Źródło życia i zdrowia- woda!”.

Uczniowie klas I-III SP zrealizowali kolejny III etap projektu organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. W każdej klasie odbyły się zajęcia pt. „Źródło życia i zdrowia- woda!”. Uczniowie dyskutowali na temat roli i znaczenia wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin. Zajęcia miały na celu: zebranie i uporządkowanie informacji na temat wpływu wody na świat roślin, zwierząt i ludzi; przekazanie dzieciom wiedzy na temat funkcji i znaczenia wody w organizmie człowieka; omówienie w jaki sposób organizm traci wodę i jak należy uzupełniać wodę w organizmie; zwrócenie uwagi dzieci na wartość zdrowotną wody; zachęcenie dzieci do picia wody i świadomego wybierania wody zamiast kolorowych napojów.

Podsumowaniem zajęć było wspólne przygotowanie wody z dodatkiem naturalnych witamin plasterków cytryny i pomarańczy.