VELVET „Piątka dla natury” – kl.1-3SP

VELVET „Piątka dla natury” – kl.1-3SP

Klasa IIIa i I – IIb SP rozpoczęły realizację programu edukacyjno – grantowego dla szkół pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska Velvet „ Piątka dla natury”.

Zajęcia odbywały się pod hasłem „Ochrona zasobów leśnych i drzew”. Celem ogólnym zajęć było przybliżenie dzieciom charakterystyki lasu jego mieszkańców i darów oraz informacji nt. tego co las oferuje człowiekowi. Dzieci dowiedziały się również, co zagraża drzewom i jak o nie dbać.

W pierwszej kolejności wszyscy obejrzeliśmy film edukacyjno – przyrodniczy przedstawiający budowę lasu i jego dary. Kolejnym etapem było omówienie co to jest tlen i dlaczego jest ważny dla ludzi. W następnej części rozmawialiśmy o oczyszczaniu przez drzewa powietrza i wody. Dzieci dowiedziały się, także że drzewa nie oczyszczają wody ze związków chemicznych, które są znacznie bardziej niebezpieczne niż smog.

Oprócz pogadanek na wyżej wymienione tematy zajęcia miały charakter praktyczny. W czasie ich trwania zostało wykonane kilka doświadczeń pomagających zrozumieć nowo poznaną wiedzę:

– Pierwsze doświadczenie ukazywało jak korony drzew tworzą baldachim, który utrzymuje wilgoć na wysokości runa leśnego, podszytu i pni drzew.

– Drugie doświadczenie pokazało ile tlenu jest w powietrzu i jak ważne jest dbanie o drzewa, które go wytwarzają.

– Kolejnym doświadczeniem było pokazanie jak pył (smog) osadzający się na liściach zasłania ich otwory, przez które do wnętrza liści dostaje się dwutlenek węgla.

– Czwarte doświadczenie ilustrowało, jak ściółka lasu oczyszcza wodę, w której znalazły się zanieczyszczenia ( np. unoszący się w formie smogu pył zawieszony).

Uczniowie wybrali się również na wycieczkę, w czasie której rozpoznawali drzewa, starali się ocenić ich stan oraz obliczyć wiek.

W ramach zajęć koła ekologiczno – przyrodniczego wykonana została praca plastyczna „Co nam dają drzewa” oraz „Warstwy lasu”.