Dzień Postaci z Bajek w kl.1-3SP

Dzień Postaci z Bajek w kl.1-3SP

W listopadzie uczniowie klas I – IISP oraz IIIaSP wzięli udział w zajęcia pt. „W krainie baśni, bajek i legend”. W czasie zajęć uczniowie rozwijali swoje zainteresowania bajkami, baśniami i legendami, brali udział w sytuacjach doskonalących mowę, zdolność koncentracji i skupienia uwagi, kształtowali umiejętność samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych, rozwijali swobodną i twórczą ekspresję (ruchową i muzyczną) oraz kształtowali postawy kulturalnego zachowania się w czasie imprezy klasowej.