Czyste ręce w walce z chorobami zakaźnymi – zajęcia w kl. 1-3SP z programu „Higiena naszą tarczą ochronną”

Czyste ręce w walce z chorobami zakaźnymi – zajęcia w kl. 1-3SP z programu „Higiena naszą tarczą ochronną”

W trzecim tygodniu lutego uczniowie klas 1-3 SP realizowali zajęcia w ramach programu „Higiena naszą tarczą ochronną”. Temat zajęć brzmiał „Czyste ręce w walce z chorobami zakaźnymi”. Uczniowie zapoznali się z zasadami higieny osobistej  oraz prawidłowa techniką mycia rąk. Na lekcji dzieci obejrzały prezentacje multimedialną dotyczącą tematyki zajęć oraz praktycznie poćwiczyły według instrukcji prawidłowe mycie rąk. Na koniec uczniowie przeprowadzili eksperyment „Jak działa mydło”.