Poezja patriotyczna w klasach I -III SP

Poezja patriotyczna w klasach I -III SP

Zapoznanie uczniów klas I- IIISP z poezją patriotyczną, jako kolejne zadanie w ramach innowacji pedagogicznej „Z książką za pan brat” z zakresu edukacji czytelniczej zostało zrealizowane. Dzieci czytały i słuchały czytanych przez nauczycieli i innych uczniów wierszy oraz nauczyły się na pamięć krótkiego wierszyka Władysława Bełzy, Kto ty jesteś?  Na podsumowanie wykonały prace plastyczne związane z omawianą tematyką.