ABC Mocarza

W ramach działań związanych z promocją zdrowego stylu życia i realizowanego programu profilaktyki Ośrodek przy ulicy Kopernika w Sławnie prowadzi działania zwiększające wiedzę i świadomość podopiecznych na temat substancji psychoaktywnych, w tym między innymi dopalaczy.

Pracownicy SOSW dla DMN zdają sobie sprawę z faktu, że często jedną z przyczyn sięgania