WYCIECZKA KOŁA EKOLOGICZNEGO DO KORZYBIA

WYCIECZKA KOŁA EKOLOGICZNEGO DO KORZYBIA


W ramach realizacji założeń programu koła ekologiczno-przyrodniczego uczniowie klas I- III SP, IV- VI SPu oraz wychowankowie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego wybrali się na wycieczkę nad Jezioro Korzybskie. Dzieci prowadziły obserwacje na poszczególnych przystankach ścieżki rozbudzając potrzebę kontaktu z przyrodą. Celem wycieczki było kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna, uczenie mądrego korzystania z jej zasobów, dostrzeganie zmian w przyrodzie wiosną i czucie się jej częścią.