WIZYTA KLAS 1-3u SP W BIBLIOTECE

WIZYTA KLAS 1-3u SP W BIBLIOTECE

30.05.2022r. uczniowie klasy 1-3 u SP  uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych. Celem było rozbudzenie  zainteresowań  czytelniczych, kształtowanie szacunku dla książek oraz wyrabiania u dzieci nawyku korzystania z zbiorów biblioteki  a także poznanie pracy bibliotekarza. Dziękujemy Pani Eli za ciekawie przeprowadzoną lekcję.