WAŻNA INFORMACJA 06.11.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA 06.11.2020 r.

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie informuje, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 29 listopada 2020r. przedłuża się naukę zdalną dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.
trybie stacjonarnym pracować będą: – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej (po konsultacji z wychowawcami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów), – dzieci uczęszczające na zajęcia w przedszkolu, – dzieci z wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, – dzieci z programu „Za życiem”.

 

Dyrektor Ośrodka Agnieszka Hryckowian

Źrodło grafiki: https://ckinfo.pl/wazna-informacja/ (dostęp: 06.11.2020r. godz. 20:00)