Organizacja zajęć – od 18.01.2021r.

W związku z nowelizacją ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4):

 1. kl. I-III SP wracają do nauki stacjonarnej, zgodnie z wytycznymi MEIN, MZ oraz GIS dla szkół podstawowych pkt. 11Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.”

 2. Konsultacje:

 3. Kl. IV TŻiUG- w poniedziałek bez zmian – w „kawiarence”

 4. Kl. III a BSI- w czwartek bez zmian-w pracowni cukierniczej

 5. Kl. III b BSI –w piątek bez zmian- w pracowni gastronomicznej

 6. Kl. VIII a SP – w poniedziałek sala 120

  l.1. matematyka

  l.2 j. angielski

  l.3 matematyka

  l.4 j. polski

  7. Kl.VIII b SP – w poniedziałek sala 204

   

  l.1 j. angielski

  l.2 j. polski

  l.3 chemia

  l.4 matematyka