KADRA PEDAGOGICZNA SZKOLIŁA SIĘ – 14-15.01.2022r

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOLIŁA SIĘ – 14-15.01.2022r

Część kadry pedagogicznej naszego Ośrodka wzięła udział w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez OŚRODEK WSPIERANIA KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH I TERAPEUTYCZNYCH pt. „JAK PRACOWAĆ Z RODZICAMI NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA?”. Szkolenie przeznaczone było dla specjalistów pracujących z dziećmi specjalnej troski, (pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów itp.) którzy chcieliby nauczyć się „radzić sobie z rodzicami” w swojej pracy. Praca z rodzicem, prowadzona przez specjalistę od terapii dziecka, nie może być jakąś formą psychoterapii. Okazuje się, że najważniejsze potrzebne kompetencje do pracy z rodzicami dotyczą umiejętności właściwego postępowania z niepełnosprawnym dzieckiem. Rodzice potrzebują wiedzy, umiejętności i doświadczenia specjalistów, aby móc prawidłowo wywiązać się ze swojej roli rodzicielskiej. Praca z rodzicem powinna zaowocować zwiększeniem poczucia ich kompetencji rodzicielskich. Każdy rodzic chciałby mieć poczucie, że jest dla swojego dziecka dobrym rodzicem. Nie każdy rodzic to potrafi. Na szkoleniu kursanci dowiedzieli się jak im pomóc osiągnąć satysfakcję w byciu dla swojego niepełnosprawnego dziecka dobrym i kochającym rodzicem. Dodatkowo, właściwa praca z rodzicem związana jest z życzliwością i dobrymi emocjami kierowanymi przez rodziców do specjalistów.