Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 7 października uczniowie klasy I Szkoły Branżowej I stopnia, Technikum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym złożyli ślubowanie i tym samym zostali, po otrzęsinach oczywiście, przyjęci w poczet uczniów Ośrodka.

Miejmy nadzieję, że słowa przysięgi wypełnią. I tego im serdecznie życzymy!